Best på Asbest

T.M.Raugstad har folk som er spesialiserte på asbestsanering.

Det stilles strenge krav til håndtering av dette svært helseskadelige materialet, og det kan kun utføres av godkjente virksomheter.

Hva er Asbest?

Asbest er en gruppe mineraler som finnes naturlig rundt oss. Asbest ble før mye brukt på 1800- tallet i hus til utvendig kledning på tak og vegger og som isolasjon og mye mer, og det er også brannsikkert. I mellomkrigstiden fant man ut at asbest kunne føre til alvorlige lungesykdommer.

Asbestfiber fester seg i lungene og kan gi alvorlige lungesykdommer, inkludert lungekreft. Bruk alltid pustevern mot asbeststøv når du har mistanke om at det er asbest til stede. 

Tror du dere har asbest på arbeidsplassen, hjemme, i fjøset eller andre plasser? ta kontakt så kommer vi på befaring

Vi hjelper deg gjerne å utføre asbest sanering og gjør alle nødvendige vernetiltak for å gjennomføre jobben på en forsvarlig måte.

Vi er godkjente for utvendig og innvendig sanering fra arbeidstilsynet. Samt Sanering av pcb og tungmetaller i maling, puss og betong.

Best På Pris Og Best på Asbest