Forespørsel om stål hall. Side 1 av 4

 • Hva skal hallen brukes til? *

 • Plassering

  Monteringssted *

  Snølast (hvis du vet)

  Vindsone (hvis du vet)

 • Konstruksjon

  Bredde (m) *

  Lengde (m) *

  Høyde (m) *

  Ønsket takvinkel (Standard: 15° eller 22°)

Side 1 av 4