Best på Asbest

asbest

T.M.Raugstad har folk som er spesialiserte på asbestsanering.

Det stilles strenge krav til håndtering av dette svært helseskadelige materialet, og det kan kun utføres av godkjente virksomheter.

Hva er Asbest?

Asbest er en gruppe mineraler som finnes naturlig rundt oss. Asbest ble før mye brukt på 1800- tallet i hus til utvendig kledning på tak og vegger og som isolasjon og mye mer, og det er også brannsikkert. I mellomkrigstiden fant man ut at asbest kunne føre til alvorlige lungesykdommer.

Asbestfiber fester seg i lungene og kan gi alvorlige lungesykdommer, inkludert lungekreft. Bruk alltid pustevern mot asbeststøv når du har mistanke om at det er asbest til stede. 

Tror du dere har asbest på arbeidsplassen, hjemme, i fjøset eller andre plasser? ta kontakt så kommer vi på befaring

Vi hjelper deg gjerne å utføre asbest sanering og gjør alle nødvendige vernetiltak for å gjennomføre jobben på en forsvarlig måte.

Vi er godkjente for utvendig og innvendig sanering fra arbeidstilsynet. Samt Sanering av pcb og tungmetaller i maling, puss og betong.

Best På Pris Og Best på Asbest

 

Referanser

Forskjellige haller vi har satt opp

Her er noen av hallene vi har fått satt opp i 2016 Trenger du en hall så gi oss en…

Les mer

Makeover på Lura Turistheim

I over 60 år har Lura Turistheim servert oss god tradisjonell  hjemmelaget husmannskost. Jeg vil tro at alle har vært…

Les mer

Gøy med noe nytt

01.08.2016 Overtok vi et nytt firma: Presisjonssliperiet T.M.Raugstad. Dette har tidligere blitt drevet av Attende som ligger på Forus, som har…

Les mer