Best på Asbest

T.M.Raugstad har folk som er spesialiserte på asbestsanering. Det stilles strenge krav til håndtering av dette svært helseskadelige materialet, og […]

Les mer

Gøy med noe nytt

01.08.2016 Overtok vi et nytt firma: Presisjonssliperiet T.M.Raugstad. Dette har tidligere blitt drevet av Attende som ligger på Forus, som har […]

Les mer

Revet bygg på Lura

Vi har revet bygg på Lura. I forkant ordnet vi miljøsaneringsrapport for å kartlegge farlig avfall som skal leveres til riktig […]

Les mer

Varetransport

Vi har varebil som kjører det du har, dit du vil. Ta kontakt med oss her, så kommer Janne å […]

Les mer