Offisielle norske flaggdager

1. Januar – Nyttårsdag
21. januar – HKH Prinsesse Ingrid Alexandras
fødselsdag
6. februar – Samisk Nasjonaldag
21. Februar – HKH Harald V.s fødselsdag
Første påskedag (bevegelig)
1. mai – Offentlig høytidsdag
8. mai – Frigjøringsdagen 1945
17. mai – Grunnlovsdagen
7. juni – Unionsoppløsningen 1905
Første pinsedag (bevegelig)
4. juli – HKH Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli – HKH Kronprins Haakons fødselsdag
29. juli – Olsok
19. august – HKH Kronprinsesse Mette Marits
fødselsdag
25. desember – Første juledag

I tillegg skal det flagges på dager med stortingsvalg, eller når regjeringen av ulike årsaker
bestemmer.

Utenom de offisielle flaggdagene er det vanlig å flagge på FN-dagen 24. oktober.