Riving

Ved riving av et bygg er det flere steg, vi har lang erfaring med hele prosessen. Et bygg kan ikke bare grunnes med jorden helt uten videre, da det ofte inneholder giftige eller miljøfarlige materialer. Det er strenge regler for behandling og levering av farlig avfall. Dette er noe vi er sertifiserte i.

Best på asbest

Asbest kan være kreftfremkallende og er nokså vanlig i eldre bygg blant annet som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler, men også takplater kan inneholde Asbest. Det må sendes inn en prøve av materiale til analyse for å si med sikkerhet at et bygg inneholder asbest. Vi er godkjente av arbeidstilsynet for arbeid med asbest og har over mange år opparbeidet oss mye erfaring på området. Ønsker du å vite mer om asbest, les arbeidstilsynets faktaside her.

Miljøsanering og miljøsaneringsrapport

Før et bygg skal rives må det lages en miljøsaneringsrapport, denne skal kartlegge mulige farlige materialer i bygget og hvordan dette skal håndteres. Denne skal også inneholde resultater fra analyse av eventuelle prøver. Et bygg kan ikke rives uten at en slik rapport er levert til og godkjent av kommunen. Når rapport er godkjent kan bygget rives ihht hva som er kartlagt i rapporten. Forskjellige materiell må sorteres og leveres til riktig innsats for riktig behandling. Alt dette fikser vi, kontakt oss her å få en god pris.

Hele Rogaland

Vi tar rivejobber i hele Rogaland, om du bor i Stavanger, Sandnes, Bryne, Egersund eller områdene rundt.