Konkursutsyr til Polen

Vi kjøpte utstyr fra konkursbo. Utstyret ble sendt til Polen.